ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

EN_16636_bez_v1
logo_100x100

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

  • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 sb.
  • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 sb.
  • Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 sb. 
  • Doklad o povolení k výkonu veterinárních asanačních činností
  • Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
  • Osvědčení o obsolvování doplňujícícho školení pro prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin druhého stupně

 

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ DDD A CEPA

  • Členský certifikát Sdržení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s. a evropské konfederace CEPA.